Dezinfekce

DERATIZACE MALÁ

Dezinfekce je ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí. Dezinfekci lze také definovat jako Čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.

Dezinfekční látka je protimikrobiální činidlo, které se aplikuje na neživé předměty za účelem zničení mikroorganismů.

Převzato z Wikipedie